fbpx

Licenca AZN

Licenca je dovoljenje regulatorja, Agencije za zavarovalni nadzor, da ste pooblaščeni za sklepanje zavarovalnih pogodb. V kolikor ni nekih definiranih omejitev, to pomeni, da pred potencialno stranko nastopate kot podaljšana roka zavarovalnice in da vaš podpis velja enako obvezo za zavarovalnico kot če bi jo podpisal predsednik uprave.

Agencija za zavarovalni nadzor izdaja za potrebe sklepanja zavarovalnih pogodb več vrst licenc – dovoljenj:

  • dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja (vaša osebna licenca) – zavarovalni zastopnik
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanje (za družbe in s.p.)
  • dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja (vaša osebna licenca) – zavarovalni posrednik
  • dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja (za družbe in s.p.

Bistvena razlika med zastopništvom in posredništvom je v tem, da zastopnik zastopa zavarovalnico ali zavarovalnice nasproti zavarovalcem, posrednik pa zavarovalca nasproti zavarovalnicam.

Razvoj panoge zavarovalništva v EU se nagiba v smer, da se bo na podlagi direktiv, predpisov in smernic EU ta pomembna razlika postopoma izničila.

STOPITI Z NAMI V STIK JE ENOSTAVNO!

Vtipkajte kodo: captcha