fbpx

Hibrid z rizikom

HIBRID je naložbeno življenjsko zavarovanje z varčevalno komponento, kjer zavarovalec sam določa stopnjo tveganja svoje neto vplačane varčevalne premije.

K HIBRIDU je možno opcijsko dodati nezgodno zavarovanje in riziko zavarovanje incidence ene izmed kritičnih ali hudih bolezni.

Zlasti zavarovanje za kritične bolezni je glede na pojavnost nekaterih bolezni vedno bolj pomembno in se za to zavarovanje ljudje vedno pogosteje odločajo. Gre za kompleksno zavarovanje z obsežnim zdravstvenim vprašalnikom.

Zakaj je ta vrsta zavarovanja tako pomembna? Do sedaj je zavarovalni zastopnik strankam ponujal predvsem življenjska zavarovanja, ki temeljijo zavarovalnem kritju zavarovančeve smrti in posledičnega izplačila dogovorjene zavarovalne vsote. S pojavom zdravstvenih zavarovanj, ki nastopajo na trgu kot samostojno zavarovalno kritje, se je ponudila možnost, da se stranke zavarujejo najprej za incidenco v primeru bolezni, saj logično nastopi bolezen pred smrtjo.

Razvoj zavarovalniškega trga bo predvidoma šel v to smer, najprej zavarovanja za primer incidence nekega dogodka za časa življenja in podrejeno temu še zavarovanje za primer smrti.

Slej ko prej pa bodo na trgu  prevladali produkti,kjer bo možno personalizirati zavarovančevo zavarovalno kritje glede na rizike, ki jim je izpostavljen v času svojega življenja.

STOPITI Z NAMI V STIK JE ENOSTAVNO!

Vtipkajte kodo: captcha