fbpx

KLJUČNIH 5

KLJUČNIH 5 je produkt, ki je po svoji vsebini prav gotovo produkt prihodnosti. Ko smo v AGENCIJI IQ pripravljali idejno zasnovo produkta, smo se v celoti postavili v vlogo zavarovanca in preučili njegove potrebe in povpraševanja. Čeprav je v ozadju dokaj kompleksen, pa je navzven stranki prijazen.  Je preprost, cenovno sprejemljiv in s širino zavarovalnih kritij takšen, da pokrije potrebe zavarovancev v starostni skupini od 45. do 75. leta.

KLJUČNIH 5 je tudi odgovor na marsikateri pomislek zavarovancev, ki so se pojavili v predhodnih ponudbah življenjskih zavarovanj. Če so zavarovanci izražali pomisleke, da se pri določeni starosti ne morejo več zavarovati za npr. rakava obolenje, smo jim sedaj to na cenovno sprejemljiv način to omogočili. In to brez zdravstvenega vprašalnika.

Če so zavarovanci izražali pomisleke zaradi ne transparentne varčevalne premije in visokih stroškov, smo jim sedaj ‘izluščili’ varčevalno premijo in se odrekli sklepalnim stroškom, zavarovalnica pa se je odrekla vstopnim in stroškom upravljanja. K temu smo dodali zavidljivo visoko vkalkulirano obrestno mero v višini 1,5%.

Če so zavarovanci izpostavljali kot problem odmerjanje števila dni za dnevno nadomestilo, smo to debato presekali z odmero enkratnega dnevnega nadomestila za omejen prevzem rizika.

Če so se zavarovanci pritoževali, ko so jim zavarovalnice v primeru zlomov osteoporotičnih kosti odklanjale izplačilo odškodnine, smo sedaj zavarovali prav to, zlome osteoporotičnih kosti.

Na koncu pa smo, za resnično nizko ceno, ponudili kot prvi pravno zaščito tega istega zavarovanja za primere, ko bi zavarovanci zaradi nekorektnih posegov zastopnikov utegnili biti oškodovani.

KLJUČNIH 5 je tudi zavarovanje, ki sledi najnovejšim smernicam in direktivam EU, ki nalagajo zavarovalnicam nov način obnašanja na zavarovalniškem trgu. To je delovanje, v katerem stopa v ospredje zavarovalec in zavarovanec kot potrošnik. To je položaj, ko zavarovalnica postopoma izgublja status dominantnega partnerja v primeru sklepanja zavarovalnih pogodb in obveščanja zavarovalcev in zavarovancev. Produkt je torej transparenten, stranki prijazen in razumljiv brez omejevalnih pogojev morebitnega odkupa.

STOPITI Z NAMI V STIK JE ENOSTAVNO!

Vtipkajte kodo: captcha